سرور نیمه اختصاصی آلمان

vds-de1
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ای پی
 • هتزنر دیتاسنتر
vds-de2
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ای پی
 • هتزنر دیتاسنتر
vds-de3
 • 2 هسته سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 75 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ای پی
 • هتزنر دیتاسنتر
vds-de4
 • 3 هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 90 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ای پی
 • هتزنر دیتاسنتر
vds-de5
 • 3 هسته سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 110 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ای پی
 • هتزنر دیتاسنتر
vds-de6
 • 4 هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد ای پی
 • هتزنر دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution