هاست سی پنل ترکیه

cp-1
 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر
cp-2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر
cp-3
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر
cp-4
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر
cp-5
 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ندارد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر
cp-6
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 عدد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر
cp-7
 • 15000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2 عدد دامنه اضافی
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ترکیه دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution