مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
RD-1 - فضا 1 گیگابایت
ترافیک 15 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین

RD-2 - فضا 3 گیگابایت
ترافیک 30 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین

RD-3 - فضا 5 گیگابایت
ترافیک 50 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین

RD-4 - فضا 10 گیگابایت
ترافیک 100 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.254.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution