مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LH-1 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 1024 MB
HDD: 150 GB
Traffic: 1 TB
Port: 1 Gbps
DC: Iran

LH-2 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 2048 MB
HDD: 250 GB
Traffic: 1 TB
Port :1 Gbps
DC: Iran

LH-3 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 1024 MB
HDD: 250 GB
Traffic: 2 TB
Port :1 Gbps
DC: Iran

LH-4 - CPU: Intel Xeon E5405
Ram: 2048 MB
HDD: 300 GB
Traffic: 2 TB
Port :1 Gbps
DC: Iran

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.254.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution