مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
D-1 - فضا : 100 مگابایت
ترافیک :5 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر : پارس انلاین

D-2 - فضا : 250 مگابایت
ترافیک :10 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر: پارس انلاین

D-3 - فضا : 500 مگابایت
ترافیک :15 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر : پارس آنلاین

D-4 - فضا : 1 گیگابایت
ترافیک :20 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر: پارس آنلاین

D-5 - فضا : 2 گیگابایت
ترافیک :35 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر: پارس آنلاین

D-6 - فضا : 5 گیگابایت
ترافیک :70 گیگابایت
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر: پارس آنلاین

D-7 - فضا : 10 گیگابایت
ترافیک : 100 گیگ
کنترل پنل : دایرکت ادمین
دیتاسنتر: پارس آنلاین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.254.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution